Inhuurdesk EDSN

Samen bouwen aan de energiemarkt van de toekomst

Ik ben een

Professional / Leverancier

Inschrijven

Welkom bij de Inhuurdesk van EDSN

EDSN is de uitvoeringsinstantie voor de facilitering van de vrije energiemarkt in Nederland en
functioneert als spil in de informatievoorziening. De landelijke en regionale netbeheerders zijn
gezamenlijk eigenaar van EDSN.

De kerntaak van EDSN is het faciliteren van de vrije energiemarkt. Daartoe exploiteert EDSN een
aantal centrale registers die de basis vormen van de vrije marktprocessen, zoals het overstappen
van klanten tussen energieleveranciers en de administratie van de onderlinge afrekeningen.
EDSN ondersteunt middels haar systemen deze processen en zorgt er daarbij voor dat
marktpartijen kunnen beschikken over de voor hen relevante gegevens uit de centrale registers.
EDSN bedient alle marktrollen in de energiesector: o.a. de landelijke en regionale netbeheerders,
energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken en overige
dienstenaanbieders. In totaal gaat het om ongeveer 300 verschillende marktpartijen.
EDSN faciliteert de gegevensuitwisseling tussen deze marktpartijen met betrekking tot de
wettelijke en niet-wettelijke ketenprocessen. EDSN werkt daarbij in opdracht van de landelijke en
regionale netbeheerders.

Facturatieschema 2024

Inloggen